Reklama
Dyplomy, medale okolicznościowe, puchary, trofea sportowe, statuetki - Mediaform

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Wyniki 1 lotu gołębi młodych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.08.2016

W zakładce “Pliki do pobrania” umieściłem wyniki 1 lotu gołębi młodych.Lista bez wyników z GMP które mam dostać we czwartek


Zasady rywalizacji gołębi młodych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.08.2016

W zakładce''Pliki do Pobrania” umieściłem załącznik z zasadami rywalizacji gołębi młodych w sezonie 2016.

ZASADY RYWALIZACJI GOŁĘBI MŁODYCH ODDZIALU WARSZAWA ZACHOD  2016 R

      1. Kategoria Open z całości:Punktuje 8 pierwszych gołębi.

      2. Kategorie A ,GMP zostaną rozegrane według regulaminu  do Mistrzostw Polski

      3.Kategoria Lotnik: Po skończonej rywalizacji sezonu lotowego gołębi młodych zostaną wyłonione najlepsze lotniki sezonu 2016 według ilości konkursów,w przypadku jednakowej ilości konkursów o kolejności  rozstrzygać będą coefficienty.

4.Najlepszy zespół 5 gołębi młodych- według ilości konkursów,w przypadku jednakowej ilości konkursów o kolejności  rozstrzygać będą coefficienty ,rywalizacja z całości spisu.

Każda z wymienionych kategorii będzie nagradzona 3 pucharami i 5 dyplomami.

Zgłaszanie wyników.Po zakończonej rywalizacji hodowca ma obowiązek złożyć swoje wyniki,data weryfikacji zostanie podana w późniejszym terminie.

Komisje wkładaniowe zobligowane są do przyjmowania na lot gołębie wyłącznie ze spisu.W przypadku  koszowania gołębi z obrączkami innymi niż rodowe hodowca zostanie poproszony o przedstawienie karty własności gołębia.

Nieprzestrzeganie powyższych zarządzeń spowoduje unieważnienie wyników danego hodowcy


Godziny koszowania

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.08.2016

Na pierwszy lot gołębi młodych  koszujemy na wszystkich punktach gołębie w piątek 19 sierpnia w godzinach 18-22.

Otwarcie zegarów w dniu lotu o godzinie 16.


Weryfikacja sezonu lotowego gołębi dorosłych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.08.2016

Weryfikacja za sezon gołębi dorosłych odbędzie się w dniu 25 sierpnia o godz.18 w siedzibie oddziału:Bieniewice ul.Błońska 25A

Hodowca sam decyduje czy składa wyniki do mistrzostw.
Jeśli składa kilka kategorii obowiązkowo musi sprawdzić czy jeden konkurs gołębia nie jest policzony do dwu kategorii (system wybiera tylko najlepsze zestawienia, ten sam dobry konkurs będzie występował w dwu kategoriach np.kat A i B). Ewentualnie można złożyć kategorie A i C one ze sobą nie kolidują i do każdej z nich są inne loty.

Do mistrzostwa okręgu w kategoriach warto skorzystać z list Rejonowych z maratonu i sprawdzić czy tam gołąb nie uzyskał lepszego wyniku i wybrać wynik lepszy. Zestawienia podane przez obliczeniowca służą tylko jako punkt wyjścia.

KATEGORIE NA  2016 ROK

Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:

- w lotach od 300 do 500 km - lista Oddziałowa,

- w lotach od 500 do 700 km - lista Oddziałowa lub Rejonowa,

- w lotach powyżej 700 km - lista Oddziałowa, Rejonowa lub Okręgowa ( warunkiem

sporządzenia listy Oddziałowej i Rejonowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i

sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej). Hodowca ma prawo po lotach wyliczając

mistrzostwo wybrać na każdy lot dowolną listę ( z podanych wyżej ), z której będzie

korzystał do wyliczenia współzawodnictwa z tego lotu.

Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa Hodowca zgłasza

najszybsze gołębie w następujących kategoriach:

Kat. A – 4 gołębie po 5 konkursów w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 600 km.

Kat. B – 4 gołębie po 4 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1200 km.

Kat. C – 3 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.

Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.

.Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać

należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.

 

GMP NA 2016

Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:

- w lotach od 300 do 500 km - lista Oddziałowa,

- w lotach od 500 do 700 km - lista Oddziałowa lub Rejonowa,

- w lotach powyżej 700 km - lista Oddziałowa, Rejonowa lub Okręgowa ( warunkiem

sporządzenia listy Oddziałowej i Rejonowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i

sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej). Hodowca ma prawo po lotach wyliczając

mistrzostwo wybrać na każdy lot dowolną listę ( z podanych wyżej ), z której będzie

korzystał do wyliczenia współzawodnictwa z tego lotu. Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25%.

 

O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( maks. 5 szt.)

z 7 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych

zasad:

- 3 loty od 300 do 500 km,

- 3 loty od 500 do 700 km,

- 1 loty powyżej 700 km,


Loty treningowe gołębi młodych w sezonie 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.08.2016

Zmiana terminu lotu dla punktu wkładań Kręczki.

Lot z miejscowości Gąbin przeniesiony jest na 15 sierpnia.

Godziny koszowania pozostają bez zmian.


Loty treningowe gołębi młodych w sezonie 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.08.2016

W związku  z dużą ilością zgłoszonych gołębi loty treningowe zostały podzielone na dwie grupy.

Punkt Kręczki koszuje gołębie na loty:

12 sierpnia-godz.5.30-6.00

16 sierpnia-godz.5.30-6.00

Punkt Błonie  koszuje gołębie na loty:

11 sierpnia-godz.5.00-5.30

13 sierpnia-godz.5.00-5.30

Punkt Kampinos koszuje gołębie na loty:

11 sierpnia-godz.6.00-6.30

13 sierpnia-godz.6.00-6.30

Istnieje możliwość koszowania gołębi na wszystkie loty dzień wcześniej na punkcie wkładań w Błoniu w godz.19-21.


Powyżej wyświetlono wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> pokaż wszystkie wpisy <<